ΠΡΟΣ:  1. Βασίλη Ζορμπά Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής,  2. Βασίλη Σάρκουλα Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών,  3. Δντρια Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ:  Προτάσεις έργου Ανάπλασης της Οδού Ειρήνης

Έχοντας υπόψη το Τεχνικό Πρόγραμμα  του 2023, ως παράταξη κρίνουμε σκόπιμο να σας εκφράσουμε τις ανησυχίες μας ως προς τις δυνατότητες του προϋπολογισμού να ανταποκριθεί στη διάθεση των πιστώσεων από ιδίους πόρους που έχετε ανακοινώσει.

Οι ανησυχίες μας αφορούν  την ολοκλήρωση  των έργων που  δεσμεύουν τους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών, καθότι είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να μείνουν ημιτελή.

Με ικανοποίηση  υποδεχθήκαμε την ανακοίνωση για την υπογραφή της σύμβασης και έναρξη των εργασιών ανάπλασης της οδού Ειρήνης ένα έργο που θα αναβαθμίσει την περιοχή και την καθημερινότητα των δημοτών.

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω παρατηρήσεις μας σχετικά με τις οικονομικές δυνατότητες του προϋπολογισμού  του Δήμου σε ιδίους πόρους, σας διαβιβάζουμε συνημμένα προτάσεις για την ολοκλήρωση του έργου «Ανάπλαση της οδού Ειρήνης»

 

Ακολουθεί το κείμενο των προτάσεων

Έργο ανάπλασης  της οδού Ειρήνης – Προτάσεις

Θεωρούμε ότι το έργο είναι στην σωστή κατεύθυνση, για την αναβάθμιση της περιοχής και ταυτόχρονα τίτλος τιμής και αναγνώρισης της ικανότητας των μηχανικών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την σύνταξη της μελέτης.

Μια πρώτη παρατήρηση-πρόταση είναι ότι, το έργο χρειάζεται συνεχή επίβλεψη για την σωστή εκτέλεση όχι μόνο από τους επιβλέποντες  μηχανικούς αλλά και από τους αιρετούς, η παρουσία των οποίων πρέπει να είναι καθημερινή ως υποβοηθητική, ώστε να λύνονται άμεσα μικροπροβλήματα που ίσως υπάρξουν.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται μετά την έκπτωση  σε 1.100.000 ευρώ με ΦΠΑ από τα οποία  οι 580.000 περίπου, είναι χρηματοδότηση από το πράσινο ταμείο και τα υπόλοιπα από ίδιους πόρους (χρήματα του Δήμου).

Μελετώντας  τα οικονομικά του Δήμου (Προϋπολογισμό) και  σε συνδυασμό με τα εξαγγελθέντα έργα στο τεχνικό πρόγραμμα από ιδίους πόρους, προκύπτουν ερωτηματικά ως προς τις δυνατότητες υλοποίησης.

Η σωστή διαδικασία θα ήταν πριν την έναρξη των εργασιών  ανάπλασης να γίνει ο αγωγός όμβριων, για να αποφευχθεί το ράβε ξήλωνε .

Λαμβάνοντας υπόψη ότι  ο Δήμος δεν διαθέτει την αναγκαία πίστωση  στο δε  τεχνικό πρόγραμμα της  περιφέρειας  που συμπεριλαμβάνεται έχει χαρακτηρισθεί ως «έργο σε  μεσοπρόθεσμη ωρίμανση»,  δηλαδή όταν, θα, και εάν, για τους παραπάνω λόγους  προτείνουμε τα παρακάτω:

 

α. Η ασφαλτόστρωση επειδή δεν είναι επιλέξιμη ως δαπάνη στο πράσινο ταμείο και συνεπώς δεν επηρεάζει την διάθεση της  πίστωσης των 580.000 ευρώ, σε συνεργασία με τον ανάδοχο, να γίνει επίστρωση με τάπητα κυκλοφορίας 4-5 cm και να ολοκληρωθεί ως συντήρηση καθολικού,  μετά την κατασκευή του δικτύου Όμβριων και την  αναμενόμενη καθίζηση στις τομές.

Πρέπει ως πόλη να καθιερώσουμε κανόνες που θα εξασφαλίζουν ασφαλτοστρώσεις με όριο ζωής 10ετία και όχι 2ετίας όπως γίνεται μέχρι τώρα.

 

β.  Επειδή υπάρχει η μελέτη των όμβριων, και γνωρίζουμε που θα κατασκευαστούν τα φρεάτια και οι μπούκες να διατεθεί η αναγκαία  πίστωση με απευθείας ανάθεση για να κατασκευαστούν παράλληλα με την ανάπλαση των πεζοδρομίων,  ώστε να αποφύγουμε το ράβε ξήλωνε και ιδιαίτερα το πιθανό ξήλωμα στα κράσπεδα και τους  κυβόλιθους.

 

Αγαπητοί κύριοι και κυρία, ελπίζουμε ότι θα λάβετε σοβαρά υπόψιν τα παραπάνω και θα προβλεφθούν οι αναγκαίες από εσάς παρεμβάσεις ώστε το έργο να ολοκληρωθεί στην ώρα του με επιτυχία και δεν θα χρειαστεί να ταλαιπωρούνται οι δημότες με συνεχείς διορθωτικές παρεμβάσεις όπως αναφέρουμε αλλά ούτε και με περιττά έξοδα που μπορούν να αποφευχθούν, ακολουθώντας την σωστή στρατηγική ολοκλήρωσης. 

Τέλος να επισημάνουμε ότι τα έργα που πραγματοποιούνται στη πόλη μας δεν ανήκουν σε καμία παράταξη αλλά στους δημότες και μόνο σε αυτούς.

 

Για την Δημοτική Παράταξη

ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Κωνσταντίνος Τσιαμπάς

Υποψήφιος Δήμαρχος Αγία; Παρασκευής