Η Ασφάλεια των παιδιών πάνω από όλα

Η Ασφάλεια των παιδιών πάνω από όλα

Από το 2019 οι διοικήσεις του Δήμου έχουν ενημερωθεί από την Τεχνική Υπηρεσία, ότι  μέχρι το 2023 στον παιδικό σταθμό της Βορρά πρέπει να γίνει έλεγχος στατικότητας ΚΑΝ.ΕΠΕ (κανονισμός επεμβάσεων) , κυρίως  για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών και δευτερευόντως για  να χορηγηθεί η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας για να μην κλείσει ο παιδικός σταθμός. 

 Οι παρατάξεις και οι επικεφαλής τους όμως “αγρόν ηγόρασαν 

 

Επιβάλλεται ΑΜΕΣΑ να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες  

  α. Να συμπεριληφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του 2023   η διάθεση πίστωσης για τον έλεγχο , την μελέτη και τις απαιτούμενες εργασίες , ώστε να λυθεί το πρόβλημα. 

  β.  Να προγραμματιστούν  και να ολοκληρωθούν έγκαιρα, οι έλεγχοι και    όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες, μελέτες, διαγωνισμοί, ανάθεση    και την επομένη που θα λήξει η σχολική χρονιά να αρχίσουν οι εργασίες ώστε  να ολοκληρωθούν  πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμβριο του 2023. 

 

Το Γραφείο Τύπου 

Όραμα για την Αγία Παρασκευή