Όταν ο λαϊκισμός  στέλνει το λογαριασμό στους πολίτες: Η περίπτωση των Δημοτικών  Τελών

Όταν ο λαϊκισμός στέλνει το λογαριασμό στους πολίτες: Η περίπτωση των Δημοτικών Τελών

  Τα έσοδα από τα δημοτικά τέλη χαρακτηρίζονται ως ανταποδοτικά, και πρέπει να είναι ισοσκελισμένα.

  Όταν προκύπτει πλεόνασμα  επιστρέφονται ως  υπηρεσίες για την αναβάθμιση της ζωής των πολιτών και αντίστοιχα σε περίπτωση ελλειμμάτων καλύπτονται υποχρεωτικά  με αύξησή τους,  διότι απαγορεύεται η χρηματοδότηση από οιανδήποτε άλλη πηγή.

  Το ισοζύγιο (έσοδα μείον έξοδα) των ανταποδοτικών σωρευτικά μέχρι και το 2017 ήταν θετικό παρουσιάζοντας πλεόνασμα (αποθεματικό) περίπου  +3,5 εκατομμύρια .

  Οι ανταποδοτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες από το 2012 μέχρι σήμερα είναι:

       α.    3      απορριμματοφόρα.

       β.    1      απορριμματοφόρα από δωρεά

       γ.    1      σάρωθρο

       δ.  11      υπογειοποιημένα συστήματα  κάδων 

       ε.  Μείωση των ανταποδοτικών τελών την περίοδο της κρίσεως :

            –  2012  – 2014,  μείωση  19 %.

            –  2015  -2019 ,  μείωση  20 %

          –  2020  -2022,   μείωση    0 %  στις κατοικίες , 

  Από το 2018 το ισοζύγιο των ανταποδοτικών  είναι αρνητικό (εκτός του 2018 ) και το  έλλειμμα καλύφθηκε από το αποθεματικό :

   – 2018:  -100.000,00 €

   – 2019: +114.230,00 €

   – 2020: -335.440,00 €

   – 2021: -911.422,00 €

   – Εκτίμηση για το 2022  …..

Τα παραπάνω είναι η σκληρή πραγματικότητα των αριθμών που πρέπει να αποτελεί οδηγό για τη Διοίκηση, ΔΣ , Οικονομική Επιτροπή ,και Δημοτικές Παρατάξεις. 

 

Σωστές επενδύσεις  αλλά λίγες, οι πολίτες δικαιούνται καλύτερες υπηρεσίες. 

γ. Τα δημοτικά τέλη την περίοδο της κρίσης μειώθηκαν 31% περίπου:

      – 2012 -2014,  – 19% (κος Ζορμπάς).

       – 2015- 2019,  – 20% (κος Σταθόπουλος).

 

Φαίνεται ότι ο λαϊκισμός έχει βαθιές ρίζες και στην Αγία Παρασκευή. 

Ο κύριος Σταθόπουλος ως Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος Οικονομικών πρότεινε για το 2019  μείωση των Δημοτικών τελών Ηλεκτροφωτισμού και Καθαριότητας για τις κατοικίες  3% και τα καταστήματα  από 0 -150 τετρ. μέτρα 40%   και 8,8% για καταστήματα 150-600 τ.μ.

Κατά τη συζήτηση στο ΔΣ η παράταξη  του κυρίου Ζορμπά πρότεινε γενική έκπτωση 30% .

Καταψηφίσθηκαν και οι δύο προτάσεις   και στη συνέχεια άρχισε η δημόσια  πλειοδοσία του λαϊκισμού. Οι ξιφομαχούντες   δεν έλαβαν υπόψη τους τα παρακάτω:

Λόγω των μειώσεων, το 2018 για πρώτη φορά μετά από 20 και πλέον χρόνια το  ισοζύγιο  θα είναι  αρνητικό κατά 670.000 χιλ σύμφωνα με την εκτίμηση της οικονομικής  Υπηρεσίας, το οποίο αναγκαστικά  θα καλυφθεί από το πλεόνασμα των προηγούμενων ετών. Για το 2019 το έλλειμμα εκτιμάται λίγο μικρότερο εκτός και εάν στη χώρα μας καλπάσει η ανάπτυξη.  

Ο Δήμος μας στον τομέα  καθαριότητας και  περιβάλλοντος υστερεί  σε υποδομές με συνέπεια οι προσφερόμενες υπηρεσίες να είναι υποβαθμισμένες . Οι επενδύσεις στις υποδομές (αμαξοστάσιο ,πράσινο σημείο , συνέχιση του προγράμματος υπογειοποίησης των κάδων , ανανέωση του στόλου των απορριμματοφόρων, μηχανοκίνητες σκούπες,  πλυντήρια κάδων, κάλυψη των λειτουργικών δαπανών κλπ) είναι αναγκαίες  για το περιβάλλον και τη ζωή μας. 

Η πρόταση  του κυρίου Ζορμπά, να μειωθούν τα τέλη κατά 30%, θα μείωνε τα  έσοδα το 2019 από 5,7 εκ σε 4 εκ (-1,7 εκ) περίπου, εκτοξεύοντας σωρευτικά το έλλειμμα  σε 2,4 εκ. περίπου. Στην ίδια στρατηγική με μικρότερα μεγέθη κινείται και η πρόταση του Δημάρχου. 

 

Και στις δύο περιπτώσεις νικητές θα ήταν οι λαϊκιστές ενόψει των εκλογών του Μαΐου 2019 και οι μεγάλοι χαμένοι οι δημότες και οι επιχειρηματίες που θα αναγκαζόντουσαν   για  το 2020  να πληρώσουν αυξήσεις πολύ  μεγαλύτερες από  τις προτεινόμενες φετινές μειώσεις για να καλυφθούν τα ελλείμματα και μηδενίζοντας τις επενδύσεις .

Σωστά καταψηφίστηκαν και οι δύο προτάσεις  διότι  κινούνται στη καταστροφική στρατηγική των πολιτικών που έφεραν τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ. 

 

Τα ερωτήματα κ. Δήμαρχε είναι τα εξής:

– Πως θα καλύψετε  το επενδυτικό πρόγραμμα  της καθαριότητας – περιβάλλοντος που εξαγγείλατε για το 2019 ύψους  2,6 εκ, το έλλειμμα των  670.000 ευρώ του 2018 και το αντίστοιχο του 2019  συνολικά περίπου 4 εκ μέχρι 31/12/2019  ;

– Η αρχική σας θέση,  και οι  οδηγίες σας,  ήταν    σύμφωνη με το αίτημα της Ένωσης Επαγγελματιών Εμπόρων Βιοτεχνών Αγίας Παρασκευής (ΕΝΕΒΑΠ) . Στη συνέχεια  αλλάξατε άποψη  περιορίζοντας τις κατηγορίες των καταστημάτων. Στο ΔΣ  αλλάξατε πάλι άποψη υιοθετώντας εκ νέου  την εισήγηση της ΕΝΕΒΑΠ. Να αναμένουμε και νέα αλλαγή θέσης: 

 – Εάν πραγματικά σας ενδιαφέρουν οι μικρές επιχειρήσεις σας προτείνω να διαμορφώσουμε μετά από ειλικρινή διάλογο μεταξύ των παρατάξεων, και της ΕΝΕΒΑΠ κοινή πρόταση  χωρίς να μεταφέρονται τα βάρη στους πολίτες, να την ψηφίσουμε, είναι νόμιμο και εφικτό. 

Η αξιοπιστία ,η αξιοπρέπεια και η πειστικότητα μιας διοίκησης  εξαρτώνται και από την ειλικρίνεια και σοβαρότητα, που επιδεικνύει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τους δημότες και  από τον τρόπο που προωθεί ή μεθοδεύει τις λύσεις τους. 

 

Στοιχεία ανταποδοτικών  για π/Υ 2022

Ισοζύγιο 2018,19,20, εκτίμηση 21 

2018:  -100.000,00 €

2019: +114.230,00 €

2020: -335.440,00 €

2021: -911.422,00 €

Μειώσεις ανταποδοτικών  εάν έγιναν 2018,19,20,21

2018:  0%

2019: μείωση του συντελεστή για οικίες κατά 8% ήτοι 1,03 € ανά τ.μ.

Διαμόρφωση των συντελεστών επιχειρήσεων πάσης φύσεως ως ακολούθως:

Επιχειρήσεις πάσης φύσεως (μέχρι 150 τμ) με 1,75 € το τ.μ. ετησίως,

Επιχειρήσεις πάσης φύσεως (από τμ έως 600 τμ) με 2,48 € το τ.μ. ετησίως και για

Επιχειρήσεις πάσης φύσεως (πάνω από 601 τμ) με 2,86 € το τ.μ. ετησίως

2020: 0%

2021: 0%

Αποθεματικό με 31/12 για 2018,2019, 2020 , εκτίμηση 2021.

2018:  3.099.753,00 €

2019: 3.213.983,00 €

2020: 2.877.473,00 €

2021: 1.966.000,00 €

 

 

Τα καλά και τα κακά νέα, με τη μείωση των δημοτικών τελών

Το δημοτικό συμβούλιο της Αγίας Παρασκευής, πήρε μια σημαντική απόφαση, για τη μείωση των δημοτικών τελών κατά 8% για τους πολίτες και κατά 30% για τους επαγγελματίες, για ένα χρόνο.

 

Τα καλά νέα είναι ότι θα κληθούμε να καταβάλουμε 8% λιγότερα τέλη, τα οποία πληρώνονται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ, δηλαδή από 8€ έως 12€, συνολικά για ένα χρόνο.

Το ποσό αυτό, χωρίς πραγματικά να το υποτιμώ ή να παραβλέπω ότι για πολλά νοικοκυριά κάθε ευρώ μετράει, για την πλειοψηφία των δημοτών είναι μια μικρή έως ελάχιστη ανακούφιση.

Τι χάνουμε όμως κερδίζοντας αυτή την ελάχιστη ανακούφιση; 

 

Και εδώ έρχονται τα κακά νέα.

Τα χρήματα από τα δημοτικά τέλη προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, τα αντισταθμιστικά οφέλη δηλαδή, που αφορούν στην καθαριότητα, τα πεζοδρόμια, τα σχολεία κ.ο.κ.

Το πραγματικό τίμημα των λιγοστών αυτών ευρώ που γλυτώνει το κάθε νοικοκυριό είναι ότι με μαθηματική ακρίβεια, τα χρήματα για το 2019, δεν θα επαρκούν για όλα τα παραπάνω, τα οποία χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τα δημοτικά τέλη. 

Και δεν πρόκειται για μια προσωπική, αυθαίρετη διαπίστωση. 

 

Τα νούμερα είναι αμείλικτα και λένε πάντοτε την αλήθεια. 

 

Το 2019 συνεπώς το δημοτικό συμβούλιο θα πρέπει να πάρει άλλη μια σημαντική απόφαση:

Είτε να αυξήσει εκ νέου τα δημοτικά τέλη, πολύ περισσότερο από το 8% που μειώθηκαν φέτος, είτε να υποβαθμίσει την καθημερινότητά μας στην πόλη. Στη μια περίπτωση δηλαδή θα επιστρέψουμε τα χρήματα που γλιτώσαμε πληρώνοντας άλλα τόσα ενώ στην άλλη περίπτωση θα δεχτούμε να μην συντηρηθούν τα σχολεία ή να μην έχουμε καινούργιους κάδους σκουπιδιών.

Από πολιτικής άποψης, είναι προφανές ότι όλοι όσοι βρισκόμαστε στην αντιπολίτευση, στηρίζουμε την όποια ανακούφιση των νοικοκυριών.

Από διοικητικής άποψης, η δημοτική αρχή που έχει τα κλειδιά του Δήμου, για ακόμη μια φορά επιλέγει να στηρίξει τον λαϊκισμό έναντι της υπευθυνότητας. 

 

Το 2019 είναι έτος εκλογών.

Στην Αγία Παρασκευή, ακολουθούμε πιστά αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει και στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Παροχολογία πριν από τις εκλογές για να ακουγόμαστε ευχάριστοι και ο λογαριασμός θα έρθει στους πολίτες μετά τις εκλογές και μάλιστα από μια νέα διοίκηση που θα προκύψει από αυτές.