ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΜΠΑΣ - Υποψ. Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής

Περίληψη

 • Γεννήθηκα το 1954 στη Πεντάπολη Φωκίδος
 • Είμαι Υποστράτηγος ε.α.
 • Υπηρέτησα στον Ελληνικό Στρατό και την Εθνική Φρουρά Κύπρου.
 • Έχω διοικήσει, Υπομονάδες, Μονάδες, και Σχηματισμό. 
 • Έχω υπηρετήσει ως βοηθός επιτελής , ως τμηματάρχης επιτελής επιχειρησιακών σχεδίων και σε θέση ευθύνης διοίκησης – συντονισμού μείζονος επιτελείου ( Προσωπάρχης στο ΓΕΕΦ).
 • Μετά την αποστρατεία μου:
  • Υπηρέτησα ως διοικητής και πρόεδρος ΔΣ Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου.
  • Ασχολήθηκα με την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο δήμο Αγίας Παρασκευής και εκλέχθηκε δύο φορές Δημοτικός Σύμβουλος .
  • Είμαι μέλος της Γραμματείας Oικουμενικού Ελληνισμού, υπεύθυνος Αυστραλίας και μέλος στον Τομέα Εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας
  • Είμαι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • 1973 έως 1977 – Φοίτησα στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. 
 • 1977 – Αποφοίτησα με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού Εφοδιασμού Μεταφορών. 
 • 1977 έως 1992 – Αποφοίτησα από όλα τα προβλεπόμενα σχολεία γενικής μορφώσεως και εξειδίκευσης στην ειδικότητά μου. 
 • 1992 έως 1993 – Φοίτησα στην ΑΣΠ (Ανωτάτη Σχολή Πολέμου). 
 • 1993 – Αποφοίτησα από την ΑΣΠ (Ανωτάτη Σχολή Πολέμου) και ονομάσθηκα Επιτελής.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • 1977 έως 2009 – Επιτελική Εμπειρία:
 • Επιτελής Μονάδος. 
 • Επιτελής Συγκροτήματος. 
 • Επιτελής Σχηματισμού (ΜΕΡΥΠ). 
 • Επιτελής Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ). 
 • Επιτελής ΓΕΕΘΑ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • 1977 έως 1982. Διοικητής Διμοιρίας. 
 • 1982έως1983. Διοικητής Υπομονάδος. 
 • 1989 έως 1990. Διοικητής Ανεξάρτητης Υπομονάδος
 • 1996 έως 1998. Διοικητής Μονάδος
 • 2002 έως 2004. Προσωπάρχης (ΒΒΕ) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (Κύπρου), με αρμοδιότητα : 
  • Διοίκηση του Βασικού Επιτελείου Β΄Κλάδου. 
  • Συντονισμός του Δευτερεύοντος Επιτελείου του ΓΕΕΦ. 
  • Διοίκηση των Μονάδων του ΓΕΕΦ που υπάγοντο στο Β΄Κλάδου του ΓΕΕΦ. 
  • Τη διαχείριση όλων των θεμάτων του προσωπικού του ΓΕΕΦ. 
  • Τον Έλεγχο – Παρακολούθηση υλοποίησης των προγραμμάτων Εφοδιασμού και Ανεφοδιασμό της Εθνικής Φρουράς με εφόδια – Υλικά παντός τύπου, συντήρησης υλικών και εγκαταστάσεων. 
  • Την Σύνταξη και παρακολούθηση των Προϋπολογισμών του ΓΓΕΦ (τακτικό και ΤΕΘΑ). 
 • 2004 έως 2006 – Διευθυντής –Διοικητής μονάδων Εφοδιασμού Μεταφορών Δ΄ΣΣ. 
 • 2006 έως 2007 – Υποδιευθυντής Διεύθυνσης Εφοδιασμού Μεταφορών της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ). 
 • 2007 έως 2008 – Διοικητής Κέντρου Εφοδιασμού Μεταφορών (ΚΕΕΜ) και Ανώτατος Στρατιωτικός Διοικητής Φρουράς Λακωνίας. 
 • 2008 έως 2009 -Διευθυντής Διεύθυνσης Εφοδιασμού Μεταφορών της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ). Με αρμοδιότητα τον εφοδιασμό και ανεφοδιασμό των μονάδων του Στρατού ξηράς με τρόφιμα καύσιμα, μεταφορές πάσης φύσεως. 
 • 2009 Αποστρατεύτηκα με το βαθμό του Υποστρατήγου. 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

 • 2009 Έως 2010 – Διοικητής και πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Σπάρτης. 
 • Στις Δημοτικές Εκλογές του 2010 εκλέχθηκα 8ος δημοτικός σύμβουλος, από τους 20, της παράταξής  στο Δήμο Αγίας Παρασκευής. 

3/2011 έως 31/8/2014 διετέλεσα:

– Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίας Παρασκευής. 

– Υπεύθυνος Υπηρεσίας Δόμησης (πολεοδομία) Β. Τομέα Αττικής. 

– Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Παρασκευής. 

– Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Παρασκευής. 

 •  Στις Δημοτικές Εκλογές του 2014 μεταξύ όλων των παρατάξεων εκλέχθηκα πρώτος Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Αγίας Παρασκευής 
 • 1/9/2014 έως 7/2/2018 Εκλεγμένος από το Δημοτικό Συμβούλιο, Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Αγίας Παρασκευής