Θα πολλαπλασιαστούν οι σκελετοί στη πόλη μας για προεκλογικούς σκοπούς;

Θα πολλαπλασιαστούν οι σκελετοί στη πόλη μας για προεκλογικούς σκοπούς;

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή, η δημοπράτηση του έργου  «Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Ιωάννου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής».

Ένα έργο προφανώς απαραίτητο για την πόλη μας και ειδικά για την περιοχή του «Αι Γιάννη» με πολλαπλές στοχεύσεις.

Δυστυχώς όμως οι παρατάξεις δεν το αντιμετώπισαν από την αρχή  με την επιβαλλόμενη σοβαρότητα,  με συνέπεια να καθυστερήσει και  να χαθεί η χρηματοδότηση, εδώ μπαίνουν και τα ερωτηματικά, εάν και πότε  θα ολοκληρωθεί η νέα διαδικασία .

 

Κύριοι Δήμαρχε και Αντιδήμαρχε Τεχνικών Υπηρεσιών

Πρέπει  να μας ενημερώσετε,

Αν η μελέτη που συντάχθηκε επί των ημερών σας «Ανάπλαση πλατείας Αγίου Ιωάννη στο Δήμο  Αγίας Παρασκευής» έχει

  • Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.
    • Δεν είναι γραφειοκρατική ταλαιπωρία, αλλά ουσιαστικός έλεγχος ώστε το έργο να είναι σύμφωνο με τους κανόνες της Τεχνικής Επιστήμης και να εξασφαλιστεί η καλύτερη αρχιτεκτονική του.
    • Εκτός από το παραπάνω ουσιαστικό λόγο, η γνωμοδότηση είναι απαραίτητη για να προλάβουμε τυχόν προβλήματα, λόγω αλλαγής του Νόμου και επειδή έχει άλλο φυσικό αντικείμενο από την «προηγούμενη μελέτη».  
  • Εάν τα σχέδια της μελέτης έχουν σφραγιστεί από το ΣΑ.
  • Εάν έχει της έγκριση της Αρχαιολογίας
  • Και κυρίως πως θα χρηματοδοτηθεί το έργο.

Τα παραπάνω είναι απαραίτητα για να μην αποκτήσουμε ένα σκελετό ακόμη στην πόλη μας ( κολυμβητήριο, Δημαρχείο κλπ).

 

Κωνσταντίνος Τσιαμπάς

Υποψ. Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής